Privacy verklaring


In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonlijke gegevens ik verzamel en hoe ik jouw gegevens bewaar en gebruik. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.eelkedekker.nl en op mijn werkzaamheden als filmmaker.

Eelke Dekker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Op deze website verwerk ik geen persoonsgegevens zoals naam of email adres. Op de site worden wel beelden getoond van mensen die onderdeel uitmaken van mijn films als onderdeel van mijn portfoliowerk. Deze beeltenis, mits herkenbaar worden gezien als persoonsgevens. 

Deze beelden zijn gemaakt met zorg en in overeenstemming met de geportretteerde. Mocht je jezelf hierin herkennen en toch bezwaar hebben tegen dit gebruik, geen probleem: neem dan contact op via eelke@eelkedekker.nl

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat betekent in de praktijk dat de beelden worden opgeslagen in een digitaal archief, dat is versleuteld, beveiligd en niet verbonden met internet. De opslag is nodig om in de toekomst gewensten wijzigingen in de films (eindproducten) te kunnen doorvoeren. Hier voor houd ik 5 jaar aan. Daarna word bronmateriaal verwijderd en worden alleen de eindproducten bewaard.

Daarnaast wordt van de eindproducten (afgeschermd) bewaard op een online service waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder jouw toestemming zal ik jouw gegevens niet delen met anderen.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via eelke@eelkedekker.nl

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Social media

Op mijn website staan links naar Instagram, Vimeo en LinkedIn.

Social media plaatsen via de code van deze knoppen cookies.

Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Ik adviseer je dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen privacyverklaring

Ik kan wijzigingen aanbrengen aan deze privacyverklaring. Ik raad je aan deze verklaring daarom regelmatig te checken.

Contactgegevens

Laan van Altena 25, 2613 AG Delft

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Mail me dan via: eelke@eelkedekker.nl

Eelke Dekker, 14 Juli 2020